Velskolan historia

1800-luvulla kartanonmäellä sijaitsi kaksi maatilaa Övergård ja Östergård. Tilat olivat säätyläisten ja talonpoikien omistuksessa siihen asti kunnes vuonna 1899 maatilat (n. 1 000 hehtaaria) siirtyivät porilaisen apteekkarin John Juseliuksen omistukseen.

Vuosina 1921–1938 tila oli Juseliuksen perillisten omistuksessa. Vuonna 1938 tila jaettiin niin, että Juseliuksen sisarenpoika Karl Nordgren sai kantatilan (287 ha) ja muut perilliset loput. Nordgrenin perilliset myivät tilan Espoon seurakunnille vuonna 1981.

Karl Nordgren rakennutti uuden päärakennuksen, navetan ja tilan muut rakennukset. Lähes kaikki kartanon rakennukset on rakennettu, arkkitehti Jarl Eklundin tekemien piirustusten mukaan 1930-luvulla. Kartano on arkkitehtuuriltaan kuivakkaan funktionalishenkinen ja muistuttaa enemmän kaupunkitaloa kuin maatilan päärakennusta. Kartanorakennuksen vieressä oleva pehtorila on luultavasti ollut toisen tilan päärakennus.

Karl Nordgren kuoltua 1940 tilan hoidosta vastasi tilanhoitaja. 1960-luvun alussa tilalla luovuttiin karjasta ja navettarakennusta alettiin vuokrata pienteolliskäyttöön.

Espoon seurakuntayhtymä osti tilan Karl Nordgrenin perikunnalta 1981 jonka jälkeen toiminta aloitettiin kartanon päärakennuksessa. Navetta remontoitiin 1984 majoituskäyttöön ja se nimettiin Väentuvaksi. Peruskorjausta väentuvassa on tehty vuosina 2006–2007 jolloin eteinen, ruokasali ja keittiö uudistettiin. Kartanon majoitushuoneita remontoitiin 1980-luvun loppupuolella.

Alkujaan alue on ollut kooltaan noin 250 hehtaaria joista 35 hehtaaria on ollut viljelysmaata ja 30 hehtaaria vesialueita. Osa alueista on myöhemmin liitetty Naturaan ja ne ovat nyt valtion omaisuutta. Uudenmaan ympäristökeskus on perustanut Jänisniemi-Björnträskin luonnonsuojelualueen Velskolan Pitkäjärvelle.

Espoon kaupungin omistaman luonnonsuojelualueen koko on n. 17,7 hehtaaria. Luonnontilaisella alueella on metsää, lehtoa ja puustoista suota. Alueella suojellaan myös uhanalaista eläinlajistoa.